Home Tin TứcSức Khỏe Hơn 92% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc

Hơn 92% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc

by flsvn


Cuộc thi góp phần rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và truyền thông giáo dục sức khỏe, khả năng giao tiếp, chăm sóc nhân dân của cán bộ y tế cơ sở; tôn vinh nhân rộng gương người tốt việc tốt là cán bộ y tế cơ sở.

Theo Bộ Y tế, VN là một trong số ít quốc gia có mạng lưới y tế hoàn chỉnh, được tổ chức rộng khắp tới tận thôn, bản và là mô hình mà nhiều nước quan tâm, học hỏi kinh nghiệm. Hiện 92,4% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc; 78,9% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc cơ hữu; số lượng nhân lực y tế có trình độ cao ngày càng tăng; gần 80% trạm y tế xã được đầu tư kiên cố. 

Y tế cơ sở là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầu tiên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân, xây dựng các chương trình phòng ngừa và tăng cường nhận thức về sức khỏe cho cộng đồng. 
Source link

You may also like

Translate »