Home Tin TứcSức Khỏe Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng nhanh

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng nhanh

by flsvn


Bộ Y tế cho biết tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gia tăng nhanh chóng. Nếu như năm 2009 là 58% dân số, tới năm 2023 tỷ lệ bao phủ đã đạt 93,35% dân số, tương ứng với 93,307 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Số lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm. Trong năm 2023, 174,8 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (tăng trên 23,4 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế so với năm 2022) với số tiền chi trả khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng (tăng gần 20% so với năm 2022).

Tại nhiều bệnh viện công, số lượt người khám bảo hiểm y tế tăng cao trong năm 2023

Tại nhiều bệnh viện công, số lượt người khám bảo hiểm y tế tăng cao trong năm 2023

Chia sẻ về các yếu tố gia tăng lượt người khám bảo hiểm y tế, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), nhìn nhận, nguyên nhân trước tiên là, sau Covid-19, nhu cầu người dân về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tăng lên. 

Cùng với đó, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thủ tục khám chữa bệnh ngày càng thuận lợi là các yếu tố gia tăng lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, cơ quan này và Bộ Y tế đã phối hợp hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn tại cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh… người dân có thể sử dụng các ứng dụng VssID, VNeID để khám chữa bệnh, tạo thuận tiện hơn cho người bệnh khi khám chữa bệnh.

Các năm qua, nhiều trường hợp bệnh nhân bảo hiểm y tế có nặng, hiểm nghèo, chi phí lớn được chi trả từ. Trong đó, năm 2022 toàn quốc có 64 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng. 

Thêm các gói bảo hiểm hỗ trợ người bệnh

Cũng theo Bộ Y tế, tại dự thảo luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Bộ Y tế đã đề xuất quy định gói  bảo hiểm y tế bổ sung nhằm giúp người dân có thêm sự lựa chọn, được hỗ trợ tốt hơn trong khám chữa bệnh, nhất là những bệnh hiểm nghèo, bệnh điều trị dài ngày.

Cùng với bảo hiểm y tế, gói bảo hiểm y tế bổ sung giúp người bệnh hiểm nghèo có thêm nguồn hỗ trợ chi trả

Cùng với bảo hiểm y tế, gói bảo hiểm y tế bổ sung giúp người bệnh hiểm nghèo có thêm nguồn hỗ trợ chi trả

Bảo hiểm y tế bổ sung mang tính tự nguyện do doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện theo quy định. Trong đó, việc tham gia  bảo hiểm y tế bắt buộc là điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế bổ sung nhằm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Theo đề xuất, người tham gia bảo hiểm y tế bổ sung được tích hợp thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc khi đi khám chữa bệnh. Phạm vi được hưởng  bảo hiểm y tế bổ sung không trùng với phạm vi và mức hưởng của bảo hiểm y tế bắt buộc, người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, được lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Đơn cử, bảo hiểm y tế bổ sung sẽ chi trả cho các dịch vụ như: khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người già, khám – chẩn đoán, sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh.

Đặc biệt, bảo hiểm y tế bổ sung không được có quy định loại trừ người tham gia như với bảo hiểm thương mại (chỉ ký hợp đồng với người khỏe). Tất cả người đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tham gia bảo hiểm y tế bổ sung.
Source link

You may also like

Translate »